Medyada interseksin anlatılmasına ilişkin bilgiler

Gazeteci veya medyacı olarak interseks hakkında haber yapacak bir pozisyonda iseniz, bazı şeylere dikkat etmeniz gerekmektedir. Bunların en önemlilerini burada sizin için toparladık.

Hakkında konuşmak yerine onunla konuşmak

İnterseks bireyler, kendileri için hangi unsurların önemli olduğunu ve kendilerinin ve durumlarının nasıl anlatılmasını istediklerini en iyi yine kendileri size anlatabilir. İnterseks bireylere yönelik kuruluşlardan, hangi terimlerin kullanıldığını, hangi taleplerin dile getirildiğini ve interseks bireyler için hangi konuların özellikle önemli olduğunu öğreniniz. İnterseks bireyler hakkında değil, onlarla konuşunuz.

Pek çok kişinin çok tartışılan her cinsiyet için tuvalet, nüfus kaydı hakkı gibi konular hakkında soruları olsa da, interseks bireyler için bunlar genelde örneğin bedensel zarar görmeme hakkı ve toplum tarafından kabullenilmeleri kadar önemli değildir.

Terimler ve etkileri

„Rahatsızlık“, „bozukluk“ veya „kusurlu gelişim“ gibi olumsuz nitelemelerden ve „belirsiz“, „çok küçük / çok büyük“ veya „tipik değil“ gibi değerlendirmelerden kaçınınız. Böyle terimler öncelikle sadece „erkek“ ve „kadın“ olduğu ve böylelikle interseksin bir kusur ve doğal olmayan bir şey olduğu fikrini güçlendirir.

  • Bunun yerine „cinsiyet çeşitliliği“ veya „cinsiyet özelliklerinin varyasyonu“ gibi terimler kullanınız; sadece iki cinsiyetten oluşan normu sorgulayınız!

Kıyaslamalar

Transseksüellik veya homoseksüellik ile kıyaslama yapmayınız ve bunlarla karıştırmaktan kaçınınız.

  • İnterseksin doğuştan gelen bir bedensel özellik olduğunu açıklayınız. Bu, bir insanın cinsel kimliği veya cinsel yönelimi hakkında bilgi vermez.

Ayrıca interseksi “doğallaştırmak” adına başka kültürlerle, mistik varlıklarla veya hayvanlar dünyasıyla kıyaslamalar yapmaktan kaçınınız. Böyle yaptığınız takdirde interseksin „egzotik“ veya „mistik“ bir şey olduğu ve gerçekle ilgisi olmadığı izlenimini verirsiniz.

  • Bunun yerine interseks bireylerin burada, şimdi ve bugün hangi mesele ve ihtiyaçları dile getirdiklerini anlatınız.

Zararsız gösterme yerine kabul etme

İnterseks bireylere yapılan insan hakları ihlallerini zararsız göstermekten kaçınınız.

  • Onay alınmaksızın, yanlış kanı veya eksik bilgilendirme nedeniyle yapılan ameliyatların, insan hakları ihlali olduğunu ortaya koyunuz. Ama aynı zamanda mağdur olarak sadece intersekslerin tek taraflı anlatımlarına yer vermekten de kaçınınız.

Birleşmiş Milletler, insanların % 1,7’sinin interseks olduğundan yola çıkmaktadır. Basına henüz yansımamış olan bir rakam bu. O halde, bütünsel ve saygıyla yaklaşan bir anlatım ve haberle interseks bireylere destek olmaya ve onları görünür kılmaya katkıda bulunabileceğinizi unutmayın. Medyada interseksin anlatılmasına ilişkin bilgiler, Andreas Hechler’in düşüncelerine dayanmaktadır. Burada interseksle ilgili haberlerdeki problemleri vurgulayan ve polemik yaratacak şekilde açıkça dile getiren ilginç bir yazı bulacaksınız. Ayrıca pedagoglar için yapılması ve yapılmaması gerekenler sizin için de ilginç olabilir.