Pedagoglar açısından yapılması ve yapılmaması gerekenler – İyi bir iletişim için tavsiyeler

Yazan: Andreas Hechler (Eğitim Uzmanı, Berlin)

Burada pedagoglar açısından yapılması ve yapılmaması gerekenlerin bir listesini bulacaksınız. Duyarlı bir pedagojik çalışma için davranış biçimi ve ön koşulları hakkında daha ayrıntılı bilgi edinmek isterseniz, bu yazı size yardımcı olabilir. Ayrıca burada interseksin pedagojik çalışmaya nasıl entegre edilebileceğini gösteren bir yazı da bulunmaktadır. Kavramlarla ilgili olarak sözlüğümüz de yardımcı olabilir.

Yapılmaması gerekenler Yapılması gerekenler
İnterseksin konu olarak çok karmaşık olduğu kabulü. İnterseksin konu olarak basitten başlanarak ele alınması.
İnterseks diye bir şeyin olduğunun sadece ima edilmesi. Her (pedagojik) durumda cinsiyetlerin çeşitliliğini düşünmek, adlandırmak ve kendi davranışının çıkış noktası yapmak.
İnterseksin, konu olarak ders planlarında, üniversite bölümlerinde, eğitimde ve meslek içi eğitimde işlenmemesi. Konunun sadece zaman kalırsa ve öğrenciler ilgi duyarlarsa ele alınması. Konunun eğitime, ders planlarına ve üniversitelerin sosyal bilimler, pedagoji, hukuk ve tıp bölümlerine dâhil edilmesi. Derinlemesine meslek içi eğitimde geniş seçenekler sunulması.
Öz yansıtma ve tutum sergilemenin olmaması. Pozisyonunu yansıtmak (pedagog olarak kendi toplumsal pozisyonu, imajı ve rolü ile sürekli yüzleşme).
İnterseks bireyler hastadır kabulü– Patolojizasyon. İnterseks bireyler ayrımcılığa uğrar. Bu nedenle toplumun intersekslere karşı davranışının konu edilmesi ve patolojizasyondan çıkarılması.
Tıbbın tek otorite olarak kabulü. Tıbbi interseks modelinin kullanılması. İnterseks bireyleri konunun uzmanı olarak ciddiye almak, interseks bireylerin kendilerini tanımlama biçimlerini bilmek ve bundan yararlanmak, insan haklarına odaklanmak.
Birbirlerinden net olarak farklı bir kadın ve bir erkek vücudunu karşılaştırmak. Pek çok farklı vücudu ve cinsiyet özelliklerini ortaya koymak.
Sadece acı çekme ve mağduriyet hikayeleri anlatmak. Kendi kişisel çeşitlilikleri içinde yetkin, bilinçli interseks bireylerin kendi hikayelerini anlatmaları.
Ana konuların her cinsiyet için tuvaletler ve kimlik sorunları olması Ana konuların ayrımcılık ve insan hakları ihlalleri olması. Kuruluşların, öncelikle doğuştan gelen cinsiyet özelliklerinin veya çocuğun üreme fonksiyonunun değiştirilmesine yol açan geri dönüşü mümkün olmayan tıbbi müdahalelerin yasaklanmasını isteyen taleplerini ele almak.
İntersekslerin vücutları hakkında çift cinsiyetliliğin dekonstrüksiyonu. İnterseksliği başka amaçlar için kullanmamak, aksine interseks bireylerin biyografilerini ve yaşamlarını görünür kılmak.
Kuruluşta/Kurumda/Okulda ayrımcılıkla mücadele sorumlusunun olmaması. Kuruluşta/Kurumda/Okulda sabit, yerleşik ve inisiyatif sahibi ayrımcılıkla mücadele sorumlusunun bulunması.
Kısıtlı olarak uygulanan çift cinsiyet mimârisi. Mimâri dâhil olmak üzere (her cinsiyet için tuvaletler) yaratıcı çözümler (tekli soyunma odaları, belirli gruplar için duş saatleri …) bulunması.
İş arkadaşlarına/Öğrencilere/ Katılımcılara/… kimin interseks olduğunu anlatmak. Bir interseks çocuğun/gencin interseksliğini toplumla paylaşmasını gizlilik içerisinde ele almak ve başkalarının bunu bilip bilmemesi gerektiğini, interseksliğin kimden öğrenilmesi gerektiğini onunla birlikte düşünmek. İnterseksliğini başkalarıyla paylaşmak sadece interseks bireyin meselesidir!
Kullanılan zamirin değiştirilmesi istendiğinde dalga geçmek, yorum yapmak vb. Kişinin kendisini cinsiyet açısıdan tanımlamasını ve sınamasını kabul etmek ve buna saygı göstermek; (klişe olmayan cinsiyet temsillerine de alan açmak ve destek olmak).
Şöyle ifadeler kullanmak: „Öyle demek istemedim.“, „Bırak şimdi!“, „Kendini savunmalısın!“, … Ayrımcılık halinde müdahale etmek (dikkatli olmak, kararlı ve hedefe odaklı biçimde müdahale etmek)
Transseksüelliği ve interseksi tek bir konu olarak ele almak. Transseksüelliği ve interseksi birbirinden ayırarak bu iki konuyu ayrı ayrı ele almak.
İnterseks bireyler hakkındaki bir yazıya bir transseksüelin resmini koymak. Resmin yazıya uygun olmasını sağlamak
„Cinsel çeşitlilik“ demek, … …eğer konu „cinsiyet çeşitliliği“ ise.
„İnterseksüellik“. „İnterseks[k1] “.
„Belirsiz“ ifadesinin kullanılması. Bu kelimenin silinmesi –  her cinsiyet belirgindir!
„Cinsiyetler arası“ ifadesinin kullanılması. Bu ifadenin silinmesi – „cinsiyet“ sadece „erkek“ ve „kadından“ fazlasıdır.
„Varyant“, „özel“, „fenomen“, „doğanın hatası“, „bozukluk“, „eksik gelişim“, „anomali“, „sendrom“, „iki cinsli“, „mağdur“, „eksik“, „gelişimini tamamlamamış“, „yanlış“, „normal“, „tipik“, „çok fazla“, „çok az“, „çok büyük“, „çok küçük“ gibi ifadelerin kullanılması. „İnterseks“, „interseks birey“„interseks kişi“, „cinsiyet açısıdan kendi kaderini tayin hakkı“, „insan hakları“, „varyasyon“ gibi ifadelerin kullanılması.